Start

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Witamy Wszystkich wiernych na stronie Parafii Matki Bożej Różańcowej w Koprzywnicy. Wierzymy, że stanie się ona szybkim źródłem informacji i pozwoli na jeszcze głębsze zjednoczenie we wspólnocie parafialnej.

Modlitwa do świętego Józefa, orędownika we wszelkich potrzebach i uciskach

sw jozef

Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Maryi, pamiętaj o nas. Czuwaj nad nami, najmilszy nasz Stróżu. Wspieraj nas w dążeniu do świętości, Mężu sprawiedliwy. Zaopatruj nasze potrzeby duchowe i doczesne, najdroższy Karmicielu Przenajświętszego Dzieciątka Jezus.

Wierny Opiekunie, któremu został powierzony najdroższy Skarb nasz, Jezus, weź pod swoją opiekę i wstawiennictwo sprawę, którą Tobie polecam… Niech jej skutek będzie na chwałę Bożą i na pożytek naszych dusz. Amen.

Kościół pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych

Kaplica1a

Kościół pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych

Kalendarz

Brak wydarzeń w kalendarzu
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

III Niedziela Wielkanocna 2020

A myśmy się spodziewali...To ważne, by się spodziewać różnych rzeczy od Pana Boga, od ludzi, od tak zwanego życia. Ale nadmierne przywiązanie do tego, na co oczekujemy, może zamknąć nam oczy na rzeczywistość. I może zaowocować tym, że Pana Boga uznamy za jedynego, który nie wie, co się tak naprawdę dzieje. Wydaje nam się, że to my wiemy najlepiej. Panie Jezu, daj nam moc wiary i odwagę, byśmy przebili się wreszcie przez ciemności naszych oczekiwań i ujrzeli blask Twojego oblicza, blask Twojego zmartwychwstania.


 MAJ MIESIĄCEM MARYII

Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Słynne „majówki” - nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski.

 Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, jeden ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. Litania Loretańska powstała w XII wieku, prawdopodobnie we Francji, a zatwierdził ją oficjalnie papież Sykstus V. Nazwę "Loretańska" otrzymała od miejscowości Loreto we Włoszech, gdzie była szczególnie propagowana i odmawiana.

Prośba po każdym wezwaniu "Módl się za nami" nadaje tej modlitwie formę kontemplacji, która nie tyle jest oszczędna w słowach, ile raczej ukazuje bogactwo tytułów i przymiotów Matki Najświętszej. W tych wezwaniach Kościół każdemu z nas stawia przed oczy godność człowieczeństwa, macierzyństwa, rodziny i miłości, tak pięknie realizowanej w życiu ziemskim przez Maryję. Mamy Ją nie tylko podziwiać, ale przede wszystkim naśladować. Takie jest zadanie każdego z nas. Chęć odmawiania Litanii bardzo często tłumaczy się tym, że Maryja jest tak blisko każdego z nas. Jest nam Matką i Królową, a zjednoczeni w rodzinie Apostolstwa Chorych - czcimy ją jako Uzdrowienie Chorych.

Oficjalny tekst Litanii Loretańskiej zatwierdzony przez Kongregację ds. kultu Bożego i dyscypliny sakramentów zawiera 52 wezwania. Ostatnie wezwanie dodane do litanii uznaje się jako owoc 700-lecia Świętego Domku w Loreto. Ojciec Święty Jan Paweł II przychylił się do wniosku Arcybiskupa Loreto Pasquale Macchiego, który w Liście z 21 września 1995 r. prosił o wprowadzenie do litanii wezwania: "Królowo Rodziny", Swoją prośbę uzasadniał tym, że inwokacja ta przyczyni się do "upamiętnienia 700-lecia Świętego Domu w Loreto, który przywodzi na myśl Rodzinę z Nazaretu: Jezusa, Maryję i Józefa.

Papież dodając do litanii wezwanie "Królowo Rodziny" nakazał, by odmawiano je po wezwaniu "Królowo Różańca Świętego", a przed wezwaniem "Królowo Pokoju", uzasadniając ten wybór słowami: "Przypomnienie życia w ukryciu w Nazarecie przywołuje kwestie bardzo konkretne i bliskie doświadczeniu każdego mężczyzny i każdej kobiety. Budzi ono świadomość świętości rodziny, otwierając zarazem cały świat wartości dzisiaj zagrożonych, takich jak wierność, poszanowanie życia, wychowanie dzieci, modlitwa, które chrześcijańskie rodziny mogły najpierw odkryć w Świętym Domu, by później stać się przykładem Kościoła Domowego".

Mając na uwadze powyższe słowa Ojca Świętego, starajmy się pamiętać,  o naszych rodzinach, modląc się o ich świętość, a także o wzajemną miłość, pojednanie i zgodę.

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE 2020

Otrzyjcie już łzy płaczący, żale z serca wyzujcie

Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, radujcie.

Bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie.

Alleluja, alleluja,

Niechaj zabrzmi  –  Alleluja …

– Niech Zmartwychwstały Pan napełni wasze serca pokojem

i radością i niech obdarzy wszelkimi dobrami.

Szczęść Boże.

 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 13.04.

7.30 + Stanisława Chabzdę w 10 r. śm.

12.00 + Edwarda Goryckiego w 8r.śm.

16.00 + Matyldę, Mariana, Zygmunta Jareckich

WTOREK 14.04.

7.00 + Zbigniewa Ostrowskiego – od Władysława Duracz z rodziną

7.30 + Wincentego, Annę, Ryszarda z rodz. Czechowskich  i Cukierskich

ŚRODA 15.04.

7.00 + Tadeusza Szatan w r.śm.– od żony

7.30 + Tadeusza Stylskiego w 19 r.śm – od żony i córek     

CZWARTEK 16.04.

7.00 + Wenantego Wawrzkiewicza, Joannę i Józefa Bartosik

7.30 + Zbigniewa Marczewskiego w 30 dniu po śm.– od syna i córki

17.00 + Zbigniewa Ostrowskiego – od  swatów

 PIĄTEK 17.04.

7.00 + Mariana, Ryszarda, Annę, Mariana zm. z rodz. Klubińskich

17.00 + Stefanię Liśkiewicz w 11r.sm. Tadeusza Liskiewicz i Marię Fajfer – od  syna Marka z rodziną

SOBOTA 18.04

7.00 + Mariana Marczewskiego w r.śm. Kazimierę Marczewską i wszystkich  z rodz. Marczewskich

7.30 + Stanisława Buczek

17.00 + Antoninę Stylską

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 19.04

7.30 + Joannę, Anielę, Władysława, Mieczysława Gawrońskich

12.00 + Władysławę i Antoniego Wroczek

16.00 - O Wszelkie potrzebne łaski, zdrowie i Błogo. Boże dla Oli w 11r.ur i Bartka w 3r.ur. 

Niedziela PALMOWA

I wiem, i czuję, że tu jest Golgota, 

Gdzieś był do krzyża przybity, o Panie! 

Bo nie jest nigdzie tak ciężka tęsknota, 

I takie blasków słonecznych konanie,

I taka żałość, i tak do ostatka

Nigdzie przy krzyżu syna nie trwa matka. 

I zdaje mi się, żeś tu wyrzekł słowa: 

«Eli, Eloi, lamma sabbathani?»

Że tu z ramienia zwisnęła ci głowa, 

I żeś tu skonał i zszedł do otchłani, 

Gdzie wszystko chwili wybawienia czeka, 

Od polnych głazów, do serca człowieka 

I zdaje mi się, że tu leżysz w grobie, 

Który jest ciężkim zawalon kamieniem, 

I że straż pilna czyni się przy tobie… 

Ale ja czekam z tęsknotą i drżeniem, 

Bo wiem, i czuję, że tu też, o Panie, 

W dniu trzecim będzie twoje ZMARTWYCHWSTANIE! 

 

PONIEDZIAŁEK 6.04.                                            

7.00 + Zbigniewa Ostrowskiego– od rodziny Lichockich z dziećmi    

7.30 + Józefa Urę   

WTOREK 7.04.  

7.00 + Zbigniewa Ostrowskiego– od CP Jan Ząbek   

7.30 + Czesława Płanetę w 30 dniu po śm. – od  syna Andrzeja z rodziną   

17.00 – O wszelkie potrzebne łaski, zdrowie, Błogo. Boże i opiekę Matki Bożej dla Wiktorii Stawiarz i jej rodziców  

ŚRODA 8.04. 

7.00 + Stanisława Ciach – od syna Stanisława z rodziną

17.00 + Bogdana Zawadę– od sąsiadów           

WIELKI CZWARTEK 9.04.  

18.00 – W intencji parafian 

WIELKI PIĄTEK 10.04.  

18.00 – Liturgia Męki Pańskiej 

WIELKA SOBOTA 11.04 

19.00 – W intencji parafian  

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE 12.04. 

8.00 + Władysławę, Antoniego, Aleksandra Wroczków i zm. z rodz. Podlewskich  

12.00 – W intencji parafian  

15.00 + Mariannę Gorycką w 30 dniu po śm. – od córki Anny z rodziną

                                               

15 Rocznica Śmierci Św. Jana Pawła II

Sw.jan pawel80

INTENCJE MSZALNE NA NADCHODZĄCY TYDZIEŃ

PONIEDZIAŁEK 30.03.

7.00 + Mariana Marzec – od rodziny Gawrońskich

7.30 + Mieczysława Siweckiego – od  rodziny Batogowskich

WTOREK 31.03.

7.00 + Cecylię Milarską – od syna Józefa z rodziną

7.30 + Mieczysława Siweckiego – od Anny Ciach i Marka Siweckiego   z dziećmi

ŚRODA 1.04.

7.00 + Zbigniewa Ostrowskiego – od córki Marleny z rodziną

7.30 + Mieczysława Siweckiego – od Amalii Kurosad z rodziną 

CZWARTEK 2.04.

7.00 + Zbigniewa Ostrowskieg – od  Kazimiery Materkowskiej, Elżbiety  i Gustawa Wójcik

7.30 + Lecha Jareckiego

PIĄTEK 3.04.

7.00 + Zbigniewa Ostrowskiego – od Jadwigi Beksińskiej z dziećmi

7.30 – W intencji Parafian

SOBOTA 4.04

7.00 + Marka Kalinowskiego – od Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koprzywnicy

7.30 + Zygmunta Judę w II r.śm. – od żony 

NIEDZIELA 5.04.

7.30 + Danutę i Kazimierza Goryckich

12.00 + Mariannę i Stanisława Dziubek – od wnuczki Justyny  z rodziną

16.00 – W intencji Parafian 

ds caritas sdm Opoka

Liturgia dnia

Msze św. i nabożeństwa

W niedziele : 800, 1200, 1700

W dni powszednie: 700, 1700 

W okresie od 1 lipca do 1 września

Msza Św. wieczorowa na tygodniu o godz. 1700

Łukowiec: 1000,

Nabożeństwa cotygodniowe:

Środa -  do Św. Józefa

Sobota – Nowenna do MBR

I Czwartek miesiąca

I Piątek miesiąca

I Sobota miesiąca

13 Dzień miesiąca

Kancelaria czynna:

  • po Mszy św. porannej i wieczorowej
  • po Mszy św. porannej i wieczorowej
  • po Mszy św. porannej i wieczorowej
  • po Mszy św. porannej i wieczorowej
  • po Mszy św. porannej i wieczorowej
  • -
  • -

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 3644

Wczoraj 4698

W tym tygodniu 8342

W tym miesiącu 77127

Ogółem 1505612

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem