Duszpasterze

Duszpasterze w parafii:

Ks. WIESŁAW SURMA  - Proboszcz