Niedziela PALMOWA

I wiem, i czuję, że tu jest Golgota, 

Gdzieś był do krzyża przybity, o Panie! 

Bo nie jest nigdzie tak ciężka tęsknota, 

I takie blasków słonecznych konanie,

I taka żałość, i tak do ostatka

Nigdzie przy krzyżu syna nie trwa matka. 

I zdaje mi się, żeś tu wyrzekł słowa: 

«Eli, Eloi, lamma sabbathani?»

Że tu z ramienia zwisnęła ci głowa, 

I żeś tu skonał i zszedł do otchłani, 

Gdzie wszystko chwili wybawienia czeka, 

Od polnych głazów, do serca człowieka 

I zdaje mi się, że tu leżysz w grobie, 

Który jest ciężkim zawalon kamieniem, 

I że straż pilna czyni się przy tobie… 

Ale ja czekam z tęsknotą i drżeniem, 

Bo wiem, i czuję, że tu też, o Panie, 

W dniu trzecim będzie twoje ZMARTWYCHWSTANIE! 

 

PONIEDZIAŁEK 6.04.                                            

7.00 + Zbigniewa Ostrowskiego– od rodziny Lichockich z dziećmi    

7.30 + Józefa Urę   

WTOREK 7.04.  

7.00 + Zbigniewa Ostrowskiego– od CP Jan Ząbek   

7.30 + Czesława Płanetę w 30 dniu po śm. – od  syna Andrzeja z rodziną   

17.00 – O wszelkie potrzebne łaski, zdrowie, Błogo. Boże i opiekę Matki Bożej dla Wiktorii Stawiarz i jej rodziców  

ŚRODA 8.04. 

7.00 + Stanisława Ciach – od syna Stanisława z rodziną

17.00 + Bogdana Zawadę– od sąsiadów           

WIELKI CZWARTEK 9.04.  

18.00 – W intencji parafian 

WIELKI PIĄTEK 10.04.  

18.00 – Liturgia Męki Pańskiej 

WIELKA SOBOTA 11.04 

19.00 – W intencji parafian  

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE 12.04. 

8.00 + Władysławę, Antoniego, Aleksandra Wroczków i zm. z rodz. Podlewskich  

12.00 – W intencji parafian  

15.00 + Mariannę Gorycką w 30 dniu po śm. – od córki Anny z rodziną