MODLITWA O USTANIE PANDEMII KORONAWIRUSA

Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!

 


 MODLITWY O UZDROWIENIE


               Jezu, Ty przyszedłeś do chorych i grzeszników. Oto zwracam się do Ciebie i pragnę prosić o uzdrowienie mojej duszy i mojego ciała.

           Jezu, Ty wiesz, że grzech szarpie i rozdziera wszelką ludzką istotę, że niszczy powiązania międzyludzkie i związki z Tobą. Ale dla Ciebie nie istnieje żaden grzech, żadna choroba, której nie mógłbyś wypędzić Twoim wszechmocnym słowem. Nie istnieje rana, której nie mógłbyś uleczyć.

            Maryjo, Ty wezwałaś mnie do modlitwy o uzdrowienie. Pragnę to teraz uczynić. Proszę Cię aby Twoja wiara wsparła moją modlitwę. Módl się teraz ze mną, abym stała się godna zasłużenia na łaski dla tych wszystkich, którzy są słabi i chorzy i dla mnie samego. Amen.

           


 

          Panie Jezu Chryste, Twoje ręce, Twoje nogi, Twój bok zostały przebite, żeby nasze ciało, ta świątynia Ducha Świętego, zostało uzdrowione. Jezu, przez Twoją cierpliwość w cierpieniach uzdrów nas. Uzdrów z niecierpliwości wszystkich naszych chorych i tych, którzy ich pielęgnują. Ty wiesz, że człowiek cierpiący łatwo staje się niecierpliwy. Uzdrów naszą miłość, byśmy byli podobni do Ciebie w przyjmowaniu cierpienia. Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami. Jezu, Ty zgodziłeś się nosić koronę cierniową i znosić ciosy. Przez Twoje rany i Twoją koronę uzdrów tych, którzy doświadczają bólów głowy.Jezu, Synu Dawida zmiłuj się nad nami!.

         Jezu, Ty zamknąłeś oczy na krzyżu, żeby nam przywrócić wzrok. Uzdrów nasze oczy, przywróć wzrok ociemniałym. Jezu, Synu Dawida, uzdrów nas ze ślepoty. Jezu, Ty byłeś posłuszny Ojcu. Słuchałeś Jego słów i wielbiłeś je ustami. Jezu, przywróć słuch i mowę, uzdrów wszelkie kalectwo. Jezu, ulecz wszystkie ręce, które zamknęły się jak pięści. Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami.

            Jezu, Twój bok i Serce przebito za nas. Uzdrów nasze chore serca, naszą krew  i nasze kości. Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami.

         Jezu, byłeś niewinny i cierpiałeś za nas. Jezu, proszę Cię za tymi wszystkimi, którzy są ofiarami braku miłości lub zaniedbania innych, tych silniejszych i obojętnych. Uzdrów ich Jezu i zmiłuj się nad nami. Jeśli jest wolą Ojca, aby czyjeś cierpienie i choroba trwały, pomóż przyjąć je teraz na nowo. Proszę Cię o siły dla cierpiących.
Jezu, Synu Dawida zmiłuj się nad nami.

      Maryjo oto jesteśmy z Tobą pod krzyżem, Ty znasz nasze nędze, nasze problemy i cierpienia. Znasz niepokoje ciała i duszy. O, Matko Pocieszycielko, Wspomożycielko dziękuję że nie zostawiłaś mnie samego, dziękuję Ci, że jesteś ze mną w moich krzyżach i cierpieniach. Wyciągam do Ciebie ręce i poświęcam Ci moje życie, abym mógł pozostać przy Twoim Synu. Maryjo, Matko nasza, zechciej nas opatrzyć, przygotować, obmyć, oczyścić, byśmy byli gotowi przyjąć Jezusa i siebie nawzajem. Amen.