Uroczystość Św. Ap. Piotra i Pawła - Słowo Proboszcza 2019r.

Drodzy Parafianie

piotra i pawła

Święto dwóch największych Apostołów – Piotra i Pawła Kościół obchodzi 29 czerwca. Św. Piotr był uczniem wybranym przez Jezusa do pełnienia posługi prymatu  w Kościele. Gorliwość misyjna św. Pawła sprawiła, że w bardzo wielu miejscach głosił Ewangelię i zakładał Kościoły. Zyskał miano „Apostoła Narodów”. Obaj przez swoje męczeństwo są związani z Rzymem. Módlmy się przez wstawiennictwo tych wielkich Apostołów za Kościół św. a także dla nas o wierność Chrystusowi i Jego Kościołowi. 

                Szczęść Boże